Yogiskt | Yoga Sutra 1:2
16679
post-template-default,single,single-post,postid-16679,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,,qode-theme-ver-10.0,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Yoga Sutra 1:2

Yoga Sutra 1:2

Yoga Sutra 1:2: Yogash Chitta Vritti Nirodhah

I denna mest berömda av  alla sutror förklarar Patanjali vad yoga är. Sutran är klart och tydligt formulerad men innehåller många bottnar och dimensioner.

Yogas: yoga. Yoga betyder att förena – på samma sätt som absorbera eller sammansmälta

Chitta:  sinne eller medvetande. Sinnet består av alla funktioner vi har för att tänka, känna, abstrahera och analysera.

Vṛtti: fluktuation, aktivitet, rörelse och olika formationer i sinnet.

Citta-vritti beskriver alltså alla tankar, idéer, minnen, fantasier och liknande samt alla mentala processer som finns och pågår inom oss.

Nirodhah:  Ordet nirodhaḥ består av två delar; ni som betyder fullständigt, helt, i varje avseende och från alla håll, och rodha som betyder att begränsa, disciplinera och hindra från att flacka. Nirodhah handlar om att reglera, integrera, koordinera, rikta, stilla, tysta, bemästra och förstå.

Så det betyder att man kan beskriva det så att yoga är eller uppstår när sinnets rörelser och dess processer stillas, riktas och hanteras. När sinnet inte stör varken vårt fokus eller vår närvaro.

Här kan man stanna upp en stund och fundera på det mäktiga i detta:  yoga indikeras alltså vara framförallt ett inre tillstånd och process – och den handlar framförallt om sinnet. Till skillnad från hur den ofta framställs idag. Vi kan också förstå att sinnet beskrivs som rörligt och skapande och att reglera och bemästra sinnet sker genom att en slags handling eller träning. Vi kan också utläsa att det är i stillhet yogan finns – alltså att det är i det tillståndet  både målet och vägen finns.

För att förstå lite mer behöver vi titta lite närmare på sinnet och dess funktion: Vi består av kropp, själ och sinne.

Sinnet har många kvaliteter; det är rörligt, gillar polariteter som rätt/fel, gott/ont, svart/vitt och i det pågår det ständigt saker. Här finns bland annat idéer, motstånd, fixeringar, motvilja, tolkningsmallar, önskningar, tankemönster, minnen, erfarenheter och det ack så spännande egot som hjälper till att tolka terrängen vi rör oss i och särskilja oss från andra. Urskilja jaget.

Sinnet  funkar som ett slags filter mellan mig och min själv. När vi stillar sinnet i yoga och meditation blir sinnet mer alert filtret alltså mer genomsläppligt – det ger en tydligare och klarare bild av verkligheten. En mer sann bild – det gör att som den eminente Göran Boll skriver; den yttre och den inre världen kan mötas. Ett lugnt sinne  klarar att uppmärksamt betrakta trafiken mellan dem, utan att lägga sig i. Om citta-vrittis är vågskvalp som grumlar en sjö, är yogan det som stillar vattnet. Med ett stilla och klart sinne kan vi se bortom ytan, se djupare ned i vår egen varelse.

Om kroppen är fordonet, är själen tänkt att vara föraren och sinnet – det är vår vassa kartläsare. Det finns för att  hjälpa oss att tolka terrängen vi färdas i. Det är ett otroligt effektivt verktyg som vi har till vårt förfogande.  Men det är just det, det är. Ett verktyg till för att användas av själen. Vårt autentiska jag. Idag kastar vi ofta om den här rollfördelningen – att kartläsaren blivit förare. Och kartläsaren vet inget om vårt högre mål, dit vår själ vill ta oss utan läser bara terrängen på ett sätt som bygger på självbevarelsedrift – i dess vidaste avseende. Sinnet tänker, eller ännu bättre – i sinnet pågår det tankeprocesser. Det är liksom vad det gör. Och målet är inte nedvärdera sinnet eller ta bort det som pågår i det utan att lugna ned det, minska rörelsen i det, rikta det och disciplinera det. Så att vi  bemästrar sinnet och processerna i det – inte tvärtom.

När den sneda rollfördelningen råder blir vi ett med det som pågår i sinnet och det som pågår däri manifesteras också – vi skapar våra liv efter våra sinnens ofta begränsade, begränsande och ibland missriktade synsätt.

I yogan får vi möjlighet att uppleva vad som finns i vårt sinne samt hur rörligt och föränderligt det är till sin natur. Vi kan observera det som sker – och lära oss att inte identifiera oss med det. Vi tror mindre på våra tankar och upplever istället vårt autentiska jag. Vår kärna.

I Yoga Sutras beskriver Patanjali utförligt att yogan består av 8 delar och en intressant betraktelse är att bara 1-2 av dessa 8 delar handlar primärt om kroppen. De andra berör andra saker.

Ordet ”yoga” betyder ”förening”, mellan kropp och själ, och sinnet är bron mellan dessa två storheter. Och det handlar också om att förena det individuella och det kollektiva. Alltså att vi likt vågor är en del av samma hav.

Vad 1:2 också berättar för oss är att det är vårt medvetande och vår medvetenhet som är yogans kärnan.   Med yoga som mål och som metod kan vi stilla sinnet och uppleva fred och frihet. Må bra. Enorm frihet och fullständigt ansvar. Sutran visar också att yoga är tillgängligt för alla. Alla som bemästrar sitt sinne uppnår yoga. Vi har allt vi behöver inom oss. Denna korta mening visar att vi själva har ansvar, kraft, möjlighet och kreativitet för att uppnå yoga.

Sat Nam, fina yogisar!

/Cecilia

Källor: Göran Boll, Swamij.com, Berseus.se, Yoga International.

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.