Yogiskt | YOGAFORMER
431
page-template-default,page,page-id-431,ajax_fade,page_not_loaded,boxed, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Yogaformer

Det finns många olika yogaformer och varianter. Och nya tycks uppstå kontinuerligt. Här listar vi några viktiga och fyller på efter hand.


Anusara yoga
Tyngdpunkten ligger på människans inre grace och värdighet. Den kan utvecklas genom den fysiska och mentala träning som yogan innebär. Grunden finns i hathayoga.


Astanga yoga
En fysisk, rätt tuff form av yoga som bygger på tre olika serier. Mycket fokus på kropp, kroppslås och andning.


Bhakti yoga
Hängivelsens och kärlekens yoga. Fokus på den universella kärleken för att förändra livet och använder sig av bön, meditation och mantra


Bikram yoga
Het yoga med ursprung i hathayogan som utövas i 40 grader. Träningen består av 26 olika ställningar som görs två gånger. Läraren måste ha certifierats i Bikram yoga annars kallas det hot yoga eller liknande.


Hatha yoga
En av yogans ursprungliga huvudgrenar. Många yogaformer har sin grund i hathayoga. Innehåller både fysiska övningar och meditation.


Iyengar yoga
En mycket fysisk, tekniskt betonad, relativt långsam yogaform med ursprung i hatha yoga.


Jivamukti yoga
Liknar ashtangayoga med intensiva fysiska flödande rörelser. Fokus på lycka och glädje i relation till omvärlden.


Karma yoga
Vägen till insikt och medvetenhet genom osjälviskt handlande och att hjälpa andra. Beskrivs redan i Bhagavad Gita.


Kundaliniyoga
Yogaform som både är fysisk och andlig som bygger på att bemästra sinnet med hjälp av andning, mantran och meditation.


Kripalu yoga
En mjuk yogaform som arbetar både på det fysiska och det mentala planet – fokus på gemenskap. Mediation i rörelse.


Livsyoga
En variant på kundaliniyoga men utvecklad i mer ekumenisk riktning bl.a. med mantran från olika traditioner. Här anläggs också ett psykologiskt perspektiv på begrepp som chakra och kundalini.


Mantra yoga
Fokus på mantra, deras effekt på individen och omgivningen. Många olika traditioner har utforskat ljudets möjligheter.Har i alla tider använts inom yogan.

Medicinsk yoga
Bygger på kundaliniyoga kombinerad med guidade djupmeditationer och samtal. Används terapeutiskt och i rehabilitering.

Nidra yoga
Använder sk yogasömn  för att uppnå ett högre medvetandestadium. Sinnet stillas genom avspänning och meditation och kropp, sinne och själ blir till en enhet.


Laya yoga
Att lösa upp sitt jag och bli ett med det stora medvetandet är målet med laya yoga. Laya betyder upplösning på sanskrit.

Naad yoga
Siktar mot att skapa balans i kropp och sinne genom primalljud, mantra och mudras. Baseras på hur ljudvibrationer påverkar kropp, sinne och själ  samt hur detta påverkar kemin i hjärnan. Ibland kallas den Det Inre Ljudets Yoga. Naad betyder “essensen av allt ljud”.


Raja yoga
Kallas Kungsyoga. Refereras till i Yoga-Shika i Upanishaderna som en kombination av Mantra, Laya, Hatha och Raj Yoga. Det är en sinnets och tankens yoga som genom meditation och kontroll över sinnet leder till fullständig upplysning.


Power yoga
Kommer ur ashtangayogan och innehåller aerobics-moment. Kroppen är i fokus, allt görs i ett flöde med öppna ögon. Tidigare användes beteckningen ofta som ett samlingsnamn för all fysisk yoga. Nu är dock Poweryoga en egen stil.


Shakti yoga
Shakti Yoga baseras på övningar och tekniker som utvecklar en känsla av potential och förmåga i individen. Shakti Yoga och Bhakti Yoga är två former som kompletterar varandra i sina sätt att närma sig sanningen.


Siddha yoga
Utövarna av denna yoga strävar efter att genom yogaövningar, mantra och meditation utveckla extraordinära krafter och förmågor samt nå andlig insikt.


Sivananda yoga
En spirituell form av yoga. Kombinerar tolv grundläggande ställningar plus solhälsningen med andning och meditation för att öppna flödet i chakrasystemet.


Tantra yoga
En komplex yogaform med tekniker som expanderar sinnet och öppnar upp flödet av Kundalini, för att rensa i det undermedvetna och understödja själens renhet. Vit tantra är en form av icke-sexuell gruppmeditation. Röd tantra är den sexuella yogan. Svart tantra handlar om att manipulera andra människor.


Traatik eller Tratakam yoga
Även kallad Trataka yoga. En kraftfull yogadisciplin som går ut på att med blicken fokusera på ett heligt objekt, en mandala, ett ljus eller en bild. Detta fokuserar den praniska energin och ökar koncentrationsförmågan.


Vinyasa flow
Bygger på smidiga flödande rörelser synkroniserade med andningen. Vinyasa är sanskrit och betyder ungefär kontakt – kontakt mellan rörelse och andning.


Yin yoga
En lugn och meditativ yogaform med fokus på bindvävnad, leder och ligament. Man utför alla övningar på golvet och man håller varje position 3-5 minuter, med avslappnade muskler och medveten andning för att fokusera kropp och sinne.

Yogaformer

Det finns många olika yogaformer och varianter. Och nya tycks uppstå kontinuerligt. Här listar vi några viktiga och fyller på efter hand.


Anusara yoga
Tyngdpunkten ligger på människans inre grace och värdighet. Den kan utvecklas genom den fysiska och mentala träning som yogan innebär. Grunden finns i hathayoga.


Astanga yoga
En fysisk, rätt tuff form av yoga som bygger på tre olika serier. Mycket fokus på kropp, kroppslås och andning.


Bhakti yoga
Hängivelsens och kärlekens yoga. Fokus på den universella kärleken för att förändra livet och använder sig av bön, meditation och mantra


Bikram yoga
Het yoga med ursprung i hathayogan som utövas i 40 grader. Träningen består av 26 olika ställningar som görs två gånger. Läraren måste ha certifierats i Bikram yoga annars kallas det hot yoga eller liknande.


Hatha yoga
En av yogans ursprungliga huvudgrenar. Många yogaformer har sin grund i hathayoga. Innehåller både fysiska övningar och meditation.


Iyengar yoga
En mycket fysisk, tekniskt betonad, relativt långsam yogaform med ursprung i hatha yoga.


Jivamukti yoga
Liknar ashtangayoga med intensiva fysiska flödande rörelser. Fokus på lycka och glädje i relation till omvärlden.


Karma yoga
Vägen till insikt och medvetenhet genom osjälviskt handlande och att hjälpa andra. Beskrivs redan i Bhagavad Gita.


Kundaliniyoga
Yogaform som både är fysisk och andlig som bygger på att bemästra sinnet med hjälp av andning, mantran och meditation.


Kripalu yoga
En mjuk yogaform som arbetar både på det fysiska och det mentala planet – fokus på gemenskap. Mediation i rörelse.


Livsyoga
En variant på kundaliniyoga men utvecklad i mer ekumenisk riktning bl.a. med mantran från olika traditioner. Här anläggs också ett psykologiskt perspektiv på begrepp som chakra och kundalini.


Mantra yoga
Fokus på mantra, deras effekt på individen och omgivningen. Många olika traditioner har utforskat ljudets möjligheter.Har i alla tider använts inom yogan.

Medicinsk yoga
Bygger på kundaliniyoga kombinerad med guidade djupmeditationer och samtal. Används terapeutiskt och i rehabilitering.

Nidra yoga
Använder sk yogasömn  för att uppnå ett högre medvetandestadium. Sinnet stillas genom avspänning och meditation och kropp, sinne och själ blir till en enhet.


Laya yoga
Att lösa upp sitt jag och bli ett med det stora medvetandet är målet med laya yoga. Laya betyder upplösning på sanskrit.

Naad yoga
Siktar mot att skapa balans i kropp och sinne genom primalljud, mantra och mudras. Baseras på hur ljudvibrationer påverkar kropp, sinne och själ  samt hur detta påverkar kemin i hjärnan. Ibland kallas den Det Inre Ljudets Yoga. Naad betyder “essensen av allt ljud”.


Raja yoga
Kallas Kungsyoga. Refereras till i Yoga-Shika i Upanishaderna som en kombination av Mantra, Laya, Hatha och Raj Yoga. Det är en sinnets och tankens yoga som genom meditation och kontroll över sinnet leder till fullständig upplysning.


Power yoga
Kommer ur ashtangayogan och innehåller aerobics-moment. Kroppen är i fokus, allt görs i ett flöde med öppna ögon. Tidigare användes beteckningen ofta som ett samlingsnamn för all fysisk yoga. Nu är dock Poweryoga en egen stil.


Shakti yoga
Shakti Yoga baseras på övningar och tekniker som utvecklar en känsla av potential och förmåga i individen. Shakti Yoga och Bhakti Yoga är två former som kompletterar varandra i sina sätt att närma sig sanningen.


Siddha yoga
Utövarna av denna yoga strävar efter att genom yogaövningar, mantra och meditation utveckla extraordinära krafter och förmågor samt nå andlig insikt.


Sivananda yoga
En spirituell form av yoga. Kombinerar tolv grundläggande ställningar plus solhälsningen med andning och meditation för att öppna flödet i chakrasystemet.


Tantra yoga
En komplex yogaform med tekniker som expanderar sinnet och öppnar upp flödet av Kundalini, för att rensa i det undermedvetna och understödja själens renhet. Vit tantra är en form av icke-sexuell gruppmeditation. Röd tantra är den sexuella yogan. Svart tantra handlar om att manipulera andra människor.


Traatik eller Tratakam yoga
Även kallad Trataka yoga. En kraftfull yogadisciplin som går ut på att med blicken fokusera på ett heligt objekt, en mandala, ett ljus eller en bild. Detta fokuserar den praniska energin och ökar koncentrationsförmågan.


Vinyasa flow
Bygger på smidiga flödande rörelser synkroniserade med andningen. Vinyasa är sanskrit och betyder ungefär kontakt – kontakt mellan rörelse och andning.


Yin yoga
En lugn och meditativ yogaform med fokus på bindvävnad, leder och ligament. Man utför alla övningar på golvet och man håller varje position 3-5 minuter, med avslappnade muskler och medveten andning för att fokusera kropp och sinne.